Elitehingste og -hopper SportsPinto
 


  Elitehopper CHROMINI - EHPI 4


 SØHOLM'S CASSIOPEIA - EHPI 15

 CHROMA - EHPI 20


 GP SHALA - ESPI 106
 Elitehingste

 

 PLAYBOY - EPIH 18

 

 DONATELLO VESTERLUND - EPIH 26
 

 PLAY BACK - EPIH 33
 

 SØHOLM'S MC CLOUD - EPIH 40
 

 MAROTT'S GAY PAMUS - EPIH 48
 

 SØHOLM'S WYATT EARP - EPIH 59
.


 


Hingstekåringsregler - § 6 a Elitehingst (EPIH) 
For at opnå betegnelsen EPIH, kræves der i selektionsforløbet følgende:

  • Materialprøven bestået uden anmærkninger, eller efter Seges anvisninger er klassificeret som B-hest/pony eller tilsvarende.

  • Hingsten er færdigkåret, dvs. der er lavet følbeskrivelse eller der er stillet afkom med det krævede antal og alder.

  • Tre stk. afkom kåret med minimum 8 i helhed

 
Derudover kræves to af følgende opfyldt:

  • Et stk. afkom har bestået materialprøven uden anmærkninger med minimum 750 point.

  • Kåret hingst. Dette krav kan ikke sammenlægges med 1. oplyste krav; 3 stk. afkom kåret med minimum 8 i helhed. 

  • Et stk. afkom klassificeret som B-hest/pony eller tilsvarende efter DRF´s regler.

  • Der ved afkomssamling, med det krævede antal og alder, er opnået minimum 22 point. Alternativt at der ved følbedømmelse opnås et gennemsnit i type og i en af de tre gangartskarakterer samt helhed på min. 7,5 .

Afgåede hingste kan udpeges til Elitehingst, for at fremme afstamningen på afkom. Med afgåede hingste menes ikke afkårede hingste. Elitestatus ansøges af hesteejer.


Hoppekåringsregler - § 7 Elitehoppe 
Pinto hopper kåret i min. Stambog, opnår betegnelsen Elitehoppe, hvis mindst to stk. afkom er kåret i Dansk Pinto Forening med min. 8 i helhedskarakter og mindst et stk. afkom har bestået materialprøven med min. 750 point, - eller er klassificeret som B-hest/-Pony efter Seges anvisninger.

Har hoppen selv en bestået materialprøve på min. 750 point, - eller er klassificeret som B-hest/-Pony efter Seges anvisninger, kræves kun et stk. kåret afkom med min. 8 i helhed og mindst et stk. afkom har bestået materialprøven med min. 750 point,.

Ovenstående vil være gældende ved oprettelse af hoppestambøger og alle avlsgodkendte hoppers placering i stambogen.

For hingsteafkom er den gældende helhedskarakter, den der gives efter bestået materialprøve eller tilsvarende jf. § 6 i hingstekåringsregler. Elitestatus ansøges af hesteejer.


Dansk Pinto Forening