Hestepas - Sports-Pinto


 Her under finder du retningslinier for udstedelse af hestepas.

 Har du indkrydset en dansk godkendt race med en avlsgodkendt SportsPinto hingst eller
-hoppe kan du i stedet for at få udstedt Grønt Pas , få udstedt Rødt eller Blåt Pas.

I undermenu til Hestepas, til venstre,  finder du ansøgninger til Rødt Pas og Blåt Pas.


Husk, afstamning skal følge Sports-Pinto's regelsæt - læs afstamningskrav i hoppe- og hingstekåringsreglerne's §2 ;'Krav til bedømmelse af forældre'.

.
Fareed Ibn El Hakim 2009

Retningslinier for udstedelse af hestepas.

Udstedelse af pas 

Udstedelse af pas/stamtavle finder sted, når følgende betingelser er opfyldt: 

a) bedækningen er registreret i Seges, Hestes database 

b) føllet er registreret i Seges, Hestes database 

c) føllet er besigtiget og identitetsmærkning er udført, jvf. regler herfor 

d) et eventuelt krav om DNA-bestemmelse er opfyldt, jvf. regler herfor. 

Stk. 2 Såvel følanmeldelse som identitetsmærkning/besigtigelse skal finde sted i fødselsåret. 

Stk. 3 Ved anmeldelse af føllet udover fødselsåret kan det kun registreres og stamtavle/pas udstedes, 
såfremt afstamningen er godkendt ved en faderskabskontrol. 

Stk. 4 Føllets afstamning kan, når det findes påkrævet af hensyn til en sikker stambogsføring, af 
Landsudvalget for Heste eller det pågældende avlsforbund kræves dokumenteret ved en afstamningskontrol, 
før føllet kan registreres og stamtavle/pas kan udstedes jvf. reglerne herfor. 

Stk. 5 For udstedelse af pas/stamtavle betales et særligt gebyr. 

Stk. 6 For besigtigelse/identitetsmærkning og DNA-bestemmelse opkræves særskilt gebyr jvf. prisliste 
herfor. 


Pas typer

Der kan på det enkelte føl udstedes en af to typer pas/stamtavle benævnt: “Registreringsattest” eller
“Afstamningsoplysning”.

Heste passet udstedes med benævnelsen “registreringsattest” med rødt omslag, når føllet er født ind i Dansk
Pinto Forenings hovedafsnit. (Begge forældre er kåret i DPF stambog).

Broget føl efter DPF-hoppe kåret i min. stambog og EU kåret hingst registreret under LH, i racer godkendt til indkrydsning i Dansk Pinto Forening. Tilladelse skal i hvert enkelt tilfælde gives af DPF for optagelse i
hovedafsnittet for udstedelse af ”registreringsattest” med rødt omslag.

Broget føl efter DPF avlsgodkendt hingst og dansk kåret hoppe, kåret i min. stambog, under LH, i racer
godkendt til indkrydsning i Dansk Pinto Forening. Tilladelse skal i hvert enkelt tilfælde gives af DPF for
optagelse i hovedafsnittet og udstedelse af ”registreringsattest” med rødt omslag.

Er føllet afkom efter en i Dansk Pinto Forening avlsgodkendt hingst og en DPF-hoppe optaget i bilag (Forregister) udstedes hestepas med benævnelsen "afstamningsoplysning" med blåt omslag.

Broget føl efter DPF-hoppe optaget i bilag (Forregister) og EU kåret hingst registreret under LH, i racer godkendt til indkrydsning i Dansk Pinto Forening. Tilladelse skal i hvert enkelt tilfælde gives af DPF for optagelse i bilag og udstedelse af ”afstamningsoplysning” med blåt omslag.

Broget føl efter DPF avlsgodkendt pintohingst og dansk kåret hoppe optaget i bilag (Forregister), under LH, i
racer godkendt til indkrydsning i Dansk Pinto Forening. Tilladelse skal i hvert enkelt tilfælde gives af DPF for
optagelse i bilag og udstedelse af ”afstamningsoplysning” med blåt omslag.

Til alle øvrige føl udstedes hestepas jf. Seges, Hest retningslinjer.

Dansk Pinto Forening