Det brogede gen - TobianoTOBIANO


Man mener navnet Tobiano er af spansk oprindelse i det, det stammer fra den Brasilianske
General Tobias, som havde en hær, hvor størstedelen af hans heste var brogede.
Senere blev hæren og deres heste kendt i hele Sydamerika under navnet Tobiano fra General   Tobias.

Tobiano vil altid vises, dvs det er et dominant broget gen.

 

De karakteriske træk ved Tobiano-genet er et mørkt hoved, som man ser ved ensfarvede

heste; stjerne, snip eller almindelig blis.
Der vil som være minimum være farve på bringen og begge sider i lysken og der er som oftest
hvidt i halen + benene er som regel hvide.

Tobiano-genet viser sig med 'bløde' kanter; altså ingen 'takkede' eller 'ujævne' kanter.

Tobiano-mønstret spænder sig fra lidt farvet - til meget farvet mønster.


Der er i DPF kåret en del heste med Tobiano-genet. 
Fareed Ibn El Hakim 2009
Dansk Pinto Forening