Regler Rideprøve

§ 8 Regler for rideprøve 

(Uddrag fra 'Generelle Kåringsregler')
 
§ 1 Formål
Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin.

§ 2 Forudsætninger
Testen forudsætter en ensartet bedømmelse, så resultatet kan blive så sikkert og objektivt som muligt. Der anvendes dommere, der er godkendt af Dansk Pinto Forening.
Der benyttes så vidt muligt gennemgående dommere ved de afholdte arrangementer. Arrangementerne afholdes i ridehal.
 
§ 3 Deltagere
4-års og ældre heste, som er registreret og kan fremstilles til kåring i Dansk Pinto Forening, herunder hingste, som ikke har avlsgodkendelse på tilmeldingstidspunktet, kan tilmeldes.
 
§ 4 Start
Der kan tilmeldes i springning og/eller dressur.
Den pågældende disciplin kan kun startes én gang.
Tilmelding i springning Tilmeldes hesten i springning skal den bedømmes i teknik, kapacitet, galop og ridelighed med rytter.
Tilmelding i dressur Tilmeldes hesten i dressur skal den bedømmes i skridt, trav, galop, ridelighed og kapacitet med rytter.
Tilmeldes hesten i dressur for vogn skal den bedømmes i skridt, trav, opførsel og kapacitet.
Resultatet beregnes for hver disciplin jf. vægtning i § 5.
Der gives halve points fra 0 - 10, hvor 10 er højeste.
Der vil være mulighed for opvarmning inden aflæggelse af rideprøve i spring- eller gangarts disciplinen.
I springdisciplinen gives der 3 prøvespring angivet af dommeren på bedømmelsesbanen inden aflæggelse af prøven.
 
§ 5 Bedømmelse

Bedømmelse af springdisciplin:
Hestene springer enkeltvis en bane bestående af 7 forhindringer, hvor der indgår 1 dobbelt kombination og faste afstande mellem forhindringerne (se baneskitse i PDF-fil).
Alle spring består af bomme.
Refusering som følge af uerfarenhed og hændelige nedrivninger tæller ikke fra, men kan influere på karakteren for ridelighed.
Dommerne afgør suverænt antallet af forsøg samt hvornår vægring og ulydighed resulterer i diskvalifikation.
Banen springes to gange. Ved særdeles velspringende heste kan dommerne, i samråd med rytteren, sætte udvalgte forhindringer op.
For hver hest giver dommerne en kort mundtlig begrundelse for karaktererne.

Vægtningen for udregningen:
Spring med rytter Dommere
teknik 25 %
kapacitet 25 %
galop 25 %
ridelighed 25 %
I alt 100 %

Springbane til rideprøven for heste
Spring 1: Stationata med bomme, som kan springes fra begge sider. 90 cm.
Spring 2: Oxer med bomme. Forkant 95 cm. Bagkant 100 cm. Bredde 100 cm.
Spring 3: Stationata med bomme og fyld ( ej mur). 100 cm.
Spring 4: Lige oxer med bomme. Forkant og bagkant 100 cm. Bredde 100 cm.
Spring 5: Samme som spring 1
Spring 6A: Stationata med bomme og fyld (ej mur). 95 cm. Spring
6B: Lige oxer med bomme. Forkant og bagkant 100 cm. Bredde 100 cm.

Heste Max. højde er 100 cm. Max. bredde 100 cm.
Ponyer kat. 1 Max. højde er 80 cm. Max. bredde 80 cm.
Ponyer kat. 2 Max. højde er 70 cm. Max. bredde 70 cm.
Ponyer kat. 3 Max. højde er 60 cm. Max. bredde 60 cm.

Afstand mellem Spring 6A og Spring 6B Heste 7,50 m.
Ponyer kat. 1 6,70 m.
Ponyer kat. 2 6,40 m.
Ponyer kat. 3 6,00 m.
 
Bedømmelse af dressurdisciplin:
Hestene bedømmes i hold af en til tre, afhængig af antal tilmeldte, og der rides fortrinsvis i letridning i trav.
Rytterne rider på dommernes anvisninger i ca. 10- 12 min. pr. hold.
Følgende øvelser kan indgå: fri skridt, arbejdstrav, øget trav, arbejdsgalop, øget galop, 20 m. volte i både trav og galop, slangegang i trav (20 m. buer), forlængelse af tøjlen i trav, diagonalvendinger, diverse overgange, dog ikke mellem skridt og galop.
Hesten skal gå til biddet i let holdning.
For hver hest giver dommerne en kort mundtlig begrundelse for karakteren.
 
Bedømmelse af dressurdisciplin for vogn: Hestene bedømmes en ad gangen.
Der køres efter dommernes anvisninger i ca. 10- 12 min. pr. hold.
Følgende øvelser kan indgå: fri skridt, arbejdstrav, øget trav, 20 m. volte i både skridt og trav, slangegang i trav (20 m. buer), forlængelse af tøjlen i trav, diagonalvendinger, diverse overgange, dog ikke mellem skridt og galop.
Hesten skal gå til biddet i let holdning.
For hver hest giver dommerne en kort mundtlig begrundelse for karakteren.

Vægtningen for udregning:
Gangarter med rytter:
Skridt 20 %
Trav 20 %
Galop 20 %
Kapacitet 20 %
Ridelighed 20 %
I alt100 %

Gangarter for vogn:
Skridt 20 %
Trav 20 %
Galop 20 %
Kapacitet 20 %
Ridelighed 20 %
I alt 100 %
 
§ 6 Placering
Ved arrangementet bliver offentliggjort en oprangeringsliste for afholdte disciplin.
Ved ligeplacerede heste er ekvipagen med flest point i kapacitet bedst placerede.
Står to eller flere heste fortsat lige, er den med flest point i rideliged bedst placerede.
Herefter er hestene ligeplacerede.
 
§ 7 Tildeling af ”R” til kårede hopper
Kårede hopper får tildelt ”R”, hvis de har opnået min 700 point i springning eller dressur.
 
§ 8 Tilmelding
Tilmelding via Dansk Pinto Forening´s hjemmeside
www.pinto.dk.
Fristen for anmeldelse fremgår af Dansk Pinto forening´s hjemmeside.
 
§ 9 Efteranmeldelse
Der kan efteranmeldes mod betaling af ekstra gebyr. Det er dog en forudsætning for efteranmelding, at der er plads ved det ønskede arrangement.
 
 § 10 Arrangør
Dansk Pinto Forening er arrangør af Rideprøven, men er ikke ansvarlig for rytterens og hestens sikkerhed.
 
§ 11
Pisk, sporer, bandager og gamacher Generelle bestemmelser fra kåring og Fælles 1 dags materialprøve anvendes.


 Udskriftsvenlig PDF fil i link herunder

.
.
.
.
.
Dansk Pinto Forening