Pinto-Araber / Racebeskrivelse

Racebeskrivelse

 

Racebeskrivelse for pinto-araber
 
Hovedindtrykket er en lille elegant og meget ædel hest, som bærer sig selv smuk i balance og med en let buet hals samt høj haleføring.
 
Hovedet er et af de specielle kendetegn, som bør ofres særlig opmærksomhed. Det er forholdsvis lille, bred pande, øjnene er lavt ansatte, store, mørke og nærværende, og langt fra hinanden.
 
Ørerne er i reglen længere hos hoppen end hos hingsten, ofte med indadvisende spidser.
 
Kindbenene er store, runde som tallerkner, med god afstand således, at en knyttet hånd med lethed kan anbringes i mellemrummet.
 
Profilen kan være lige, men den karakteristiske kurvede næseryg er meget ønskelig.
 
Næseborene er lange, tynde og udvides stærkt ved anstrengelse og øget opmærksomhed.
 
Mulen er meget lille og kan rummes i en halvlukket hånd.
 
Helhedsindtrykket af fuldblodsaraberens hoved bør være en trekant set forfra, samt set fra siden en smuk tilspidsende kurve. Beduinen lagde stor vægt på jibbah og dennes placering, som bør være ca. midtvejs mellem ørene og næsebor.
 
Hovedets forening med halsen er ligeledes et vigtigt punkt. Kaldet Mitbah og forløber i en smuk bue uden knæk således, at der gives god plads til luftrør og dermed vejrtrækning.
 
Halsen er af god længde og smuk buet, samt velforenet med manken, som er velmarkeret.
 
Kroppen er dyb med god ribbenshvælving.
 
Skulderen lang, skrå, flad og med god plads til den frie bevægelse, samt altid højere end krydsets højeste punkt.
 
Ryggen kort, lige og lænden muskuløs, lidt opadvisende, hvor den møder krydset, som er forholdsvis langt og lige.
 
Halen er ansat lige i forlængelse af ryggen, og der er vigtigt, at den bæres højt og lige, når dyret er i bevægelse.
 
Benene er rene og med glasklare sener, overarmen lang, piberne korte, alle led store og knæene flade.
 
Koderne er af passende længde, hovene temmelig små, hårde og med veludviklede stråler.
 
Benstillingen bør være lige, om end racens kendetegn ofte har en tendens til kohase. Man kan tolerere dette i stilstand, hvis gangen er lige. Bevægelsen i skridt er fri således, at baghovene træder inden over forhovene; I trav er den svævende og fri for skulderen, i galop blød og elastisk. Alle gangarter er behagelige for rytteren.
 

Nogle alvorlige fejl : Atypisk hoved - små, højtansatte øjne - kort skulder - lang ryg - manglende haleføring - skæv benstilling - spidst muskelfattigt kryds - udstående hofteben.
 

Mindre fejl er: lidt skæv haleføring.
 

Farve: Broget.
 

Størrelse: Gennemsnittet er ca. 150 cm, varierende fra 146 - 160 cm.
Temperament : Dette tillægges fuldt ud samme værdi, som hestens eksteriør.
Hingsten bør være fredsommelig, opmærksom, villig og livlig dog med værdigheden i behold.
Hoppen er en omsorgsfuld mor, men ikke ondskabsfuld mod andres afkom eller i en flok. 
 
 

Registrering af Pinto Arabere
 

§1 Avlsmål

Avlsmålet er heste/ ponyer, der har så stor lighed med den rene fuldblodsaraber som muligt, men med pinto farve.
 

§2 Stambogsføring

Registrering og stambogsføring varetages af Seges, Heste. Der kræves tre led i stamtavlen som forudsætning for, at en hest kan indføres i stambogen. Heste med mangler i afstamningen kan indføres i et bilag til stambogen, kaldet forregister. Videncentret står for udstedelse af hestepas.
 
For at en hest/ pony kan registreres som pinto araber skal den være af mindst 50 % dokumenteret ox-araber blod, og være broget.
 
Ensfarvede heste, som opfylder kravet om mindst 50 % ox-araber blod, kan registreres hvis mindst en af forældrene er broget og kåret i Dansk Pinto Forening
 
Med dokumenteret arabisk blod menes der, at blodet skal være fra fuldblodsarabere registreret i DSAH (eller anden EAHO accepteret forbund).
 
Hopper, hingste, vallakker samt føl kan optages.
 
Definitionen af, hvornår en hest er broget følger Dansk Pintoforenings regelsæt.
 

§3 Struktur

Pinto araber er et avlsprogram i Dansk Pinto Forening. Pinto araber avlsprogrammet forpligter sig til at overholde hovedforeningens fastlagte principper og regler for kåring og EU godkendelse, samt forpligter sig til at ville samarbejde.
 
Der laves et pinto araber udvalg, som står for at arrangere shows osv. Der afsættes plads i klubbladet til pinto araber avlsprogrammet.
 
Pinto araber showet kan afholdes særskilt eller sammen med de øvrige aktiviteter i Dansk Pinto Forening.
 
Der vælges dommere der af bestyrelsen findes velegnet til bedømmelse.
 
Der afholdes mindst et show årligt.
 
 
Hingstekåring af Pinto-Aabere
 
Avls godkendelse Pinto-Araber


At en hest er godkendt til avl i Pinto araber avlsprogrammet er ikke ensbetydende med, at den er godkendt i Dansk Pinto Forenings andre avlsprogrammer. Det er op til ejer at undersøge, hvad regler der er gældende, hvis der ønskes at avle anden type Pinto end Pinto araber.
Godkendte Pinto-Araber hingste er godkendt til indkrydsning i avlsprogrammet sportstype hest og pony.
 

Hingstekåringsregler
 

§1 Selektion

Selektion af hingste til Pinto araber avlsprogrammet består af en eksteriør bedømmelse på Pinto araber showet, samt materialeprøve.
 
Ved at deltage i selektionsforløbet kan hingste opnå bedækningstilladelse i Pinto araber avlsprogrammet.
 
Bedækningstilladelsen tildeles i afgrænsede tidsrum med angivelse af startdato og slutdato, hvis der hvert år af hingste ejer indbetales et af generalforsamlingen fastsat beløb  (hingstelicens) til Dansk Pinto Forening.
 
En given tilladelse kan til enhver tid inddrages, hvis der skønnes, at afkommet er tilført uheldige egenskaber, ikke er af tilstrækkelig god kvalitet eller skønnes uforenelig med avlsmålet.
 

§2 Afstamningskrav

Kun Pinto farvede hingste kan avlsgodkendes.
Der kræves tre led i stamtavlen, for at en hingst kan fremstilles til kåring og opnå godkendelse.
 
OX araber hingste, som på show har opnået mindst 75 point (sølv) ELLER mindst 35 points efter DSAH´s ny regler om point for det nationale show, er automatisk godkendt til avl. Dette gælder også ved udenlandske OX hingste. Der skal i hvert enkelt tilfælde ansøges om godkendelse til indkrydsning.
 
Pinto hingste avlsgodkendt i Dansk Pinto Forening og andre EU godkendte Pinto forbund, samt Pinto araber/OX araber hingste godkendt i EU, er automatisk godkendt til avl.
 
For hingste født i Pinto araber avlsprogrammet gælder følgende:
 
Pinto araber hingste skal som min. have 50 % dokumenteret arabisk blod.  Med dokumenteret arabisk blod menes der, at blodet skal være fra fuldblodsarabere registreret i DSAH (eller anden EAHO accepteret forbund).
 
EU godkendte Pinto avlsforbund kan bruges til indkrydsning. Der kræves tre led i stamtavlen for optagelse i stambogen.
 

§3 Holdopdeling
 
2 års hingste


Alle 2-års hingste med kåret/avlsgodkendt far og mor, der opfylder afstamningskravene, kan fremstilles. Hingstene eksteriørbedømmes. Herefter kan de afvises eller opnå 1-års bedækningstilladelse som 3-års, såfremt de opnår mindst 7 point i helhedskarakter.
Hingsten betegnes som havende avlsgodkendelse i den pågældende sæson.
 

3 års hingste.
 
Alle 3-års hingste med kåret/avlsgodkendt far og mor , der opfylder afstamningskravene kan fremstilles. Hingstene eksteriørbedømmes. Herefter kan de afvises eller opnå 1-års bedækningstilladelse som 4-års, såfremt den opnår mindst 7 i helhedskarakter. Hingsten kan tilmeldes løsspring. Hingsten betegnes som havende avlsgodkendelse i den pågældende sæson.
 

4 års hingste.

Alle 4-års hingste med kåret/avlsgodkendt far og mor , der opfylder afstamningskravene kan fremstilles. Hingstene eksteriørbedømmes. Herefter kan de afvises eller opnå 1-års bedækningstilladelse som 5-års, såfremt den opnår mindst 8 i helhedskarakter. Hingsten kan tilmeldes løsspring. Hingsten betegnes som havende avlsgodkendelse i den pågældende sæson. Hingsten fremstilles til materialprøve som 5-års.
 

5 års og ældre hingste.
 
Alle ikke godkendte 5-års og ældre hingste med kåret/avlsgodkendt far og mor , der opfylder afstamningskravene, kan fremstilles. Hingstene eksteriørbedømmes. Herefter kan de afvises eller opnå at få adgang til materialprøve, såfremt den kan opnår mindst 8 i helhedskarakter.
 

§4 Show

Hingste kan fremstilles til show i Pinto araber avlsprogrammet, og kan herefter godkendes eller afvises.
 
2 og 3 års hingste skal have mindst 7 i helhedskarakter
4 og 5 års hingste skal have mindst 8 i helhedskarakter
 

§5 Show/fremvisning
 
Hingstene måles ved stangmål over manke.
Hingste der ønskes optaget i springhesteprogrammet fremvises i løsspringning efter foreningens anvisning.
Bedømmelsens resultat publiceres sammen med eksteriørbedømmelsen, og påføres beskrivelsen.
Tilmelding til løsspring er frivillig for gangarts hingste.
Hingstene fremvises på fast bund i skridt og trav med trense. Der vises opstilling, skridt, trav og galop efter kåringskommisionens anvisning. Ved eksteriørbedømmelsen gives karakterer for egenskaberne type og kropsform, hoved og hals, skulder og manke, overlinie og bagpart, forlemmer og baglemmer, skridt, trav, galop og helhedsindtryk.
Der udarbejdes en beskrivelse af hingstens eksteriør og bevægelse. Oprangering sker efter helhedskarakter.
2 og 3 års hingste skal have min. 7 point i helhedskarakter for at opnå avlsgodkendelse.
4 års, 5 års og ældre hingste skal have min. 8 i helhedskarakter for at opnå avlsgodkendelse.
Ikke godkendte 5-års og ældre hingste kan fremstilles til eksteriørbedømmelse for at opnå adgang til
materialprøven. Hingsten skal kunne opnå min. 8 i helhed for at få tildelt adgang. Resultatet publiceres ikke.
Avlsgodkendte 5-års og ældre hingste tilmeldt materialprøven, fremstilles til eksteriørbedømmelse efter en bestået materialprøve efter Dansk Pinto Forenings regler uden anmærkninger. Hingsten skal have min. 8 i helhedskarakter, og opnår efterfølgende betegnelsen kåret.
 

Championater:
 
 
Der er følgende championater :
 
Ung hingste champion (2-3 år)
Hingste champion (4 år og ældre)
 

§6 Materialeprøve
 
Materialeprøven følger Landsudvalget for Hestes regler for afprøvning af avlsdyr. LH har ansvar for beregning af resultatet.
Avlsgodkendte hingste skal have bestået materialeprøve som 5 års, ældre hingste samme år som adgang til materialprøven er givet, for at endelig bedækningstilladelse kan gives ved den efterfølgende eksteriørbedømmelse. 
Hingsten skal have min. 8 point i helhedskarakter, og opnår efterfølgende betegnelsen kåret.
 

§7 Veterinære undersøgelser

Hingste skal for at opnå avlsgodkendelse gennemgå veterinære undersøgelse af hjerte- og lungefunktion, kønsorganer og haltheder.
 

§8 Blodtypekontrol

Alle avlsgodkendte hingste skal være dna-bestemte, og på denne måde have deres afstamning verificeret (kontrolleret). Udgifterne til dna-bestemmelse betales af hingste-ejeren.
 

§9 Specielle krav
 
For at en hingst kan stille til kåring i Pinto-Araber avlsprogrammet, skal følgende farvebetingelser være opfyldt.
Den skal have store tydelige aftegn/markeringer på sin krop, her er hoved og ben undtaget. Disse hvide og farvede kropshår er samlede i store, velafgrænsede felter.
En hest hvor begge forældre er ensfarvede, skal have min. 2 hvide ikke sammenhængende usymmetriske pletter på min. 100 mm . i diameter pr stk. på kropspartierne. Sokker og blis medregnes ikke.
En hest som ikke er tydeligt broget med hel/delvis godkendt pintoafstamning skal have en plet på min. 45 mm i diameter på kropsstykkerne, her medregnes ikke eventuelle sokker og blis.
Knabstrupper og Appaloosa aftegn afvises. Ved Knabstrupper / Appaloosa aftegn kan ses pletmønstre, lodrette striber i hoven fra pletter i kronranden, kødfarvet meleret mule, næsebor, omkring øjne og kønsåbninger.
 

§10 Dispensation

I særlige tilfælde kan gives dispensation for hingste, som ikke er i stand til at opfylde ovenstående. Der kan dog højest gives 1 dispensation i hele selektionsforløbet. Der kan ikke gives dispensation vedr. antal led i afstamningen.
 
Hoppekåring af Pinto-Arabere

 
Avls godkendelse Pinto-Araber


At en hest er godkendt til avl i Pinto araber avlsprogram er ikke ensbetydende med, at den er godkendt i Dansk Pinto Forenings andre avlsprogrammer. Det er op til ejer at undersøge, hvad regler der er gældende, hvis der ønskes at avle anden type Pinto end Pinto araber.
 

Hoppekåringsregler
 
§1 Selektion

 
Selektion af hopper til Pinto araber avlsprogrammet foretages via en godkendt eksteriør bedømmelse på Pintoaraber showet. Avlsgodkendelsen er gældende fra godkendt eksteriørbedømmelse, til hoppen afgår.
 

§2 Afstamningskrav
 
Pinto araber hopperne skal som min. have 50 % dokumenteret arabisk blod.  Med dokumenteret arabisk blod menes der, at blodet skal være fra fuldblodsarabere registreret i DSAH (eller anden EAHO accepteret forbund).
 
Der kræves tre led i stamtavlen, for at en hest kan indføres i stambogen.
 
OX araber hopper er automatisk avlsgodkendt. Der skal i hvert enkelt tilfælde ansøges om godkendelse til indkrydsning.
 
Pinto hopper avlsgodkendt i Dansk Pinto Forening og andre EU godkendte Pinto forbund, er automatisk godkendt til avl.
 
Hopper, født i Pinto araber avlsprogrammet og andre EU godkendte Pinto araber avlsprogrammer, skal fremstilles i showklasse og opnå min. Bronze for at blive avlsgodkendt i dansk Pinto-Araber.
 
EU godkendte Pinto avlsforbund kan bruges til indkrydsning. Der kræves tre led i stamtavlen for optagelse i stambogen.
 
Såfremt hopper der fremstilles til kåring mangler afstamningsled, optages disse i bilaget til stambogen.
 
Bilag til hovedafsnittet (forregister)
For optagelse i bilagene F1, F2 og F3 kræves følgende:
 
Hoppen anses for anvendelig i Pinto araber avlsprogrammet, men opfylder ikke kravene til kåring i hovedafsnittet. Hoppen har en helhedskarakter på minimum 5
 
Bilag F3
Faderen opfylder kravet til avlsgodkendte hingste
Moderen er optaget i min. bilag F2
 
Bilag F2
Faderen opfylder kravet til avlsgodkendte hingste
Moderen er optaget i min. bilag F1
 
Bilag F1
I F1 optages hopper, der er bedømt og godkendt af Pinto-Araber sektionen.
Hoppen er broget og kan dokumentere 50%  ox-araber blod.
 

§3 Holdopdeling

Alle 3 års samt ældre hopper, som opfylder Pinto araber avlsprogrammets afstamningskrav, kan fremstilles.
 
3 års hopper med føl ved siden kan ikke fremstilles. Hopperne bedømmes på showet, hvorefter de opnår avlsgodkendelse eller afvises.
 
Ved avlsgodkendelse er denne gældende, til hoppen afgår. Avlsgodkendte hopper har adgang til materialeprøve.
 
Hver enkelt hold opdeles i klasser efter alder. I klasser med under 3 tilmeldte, vil holdene sammenlægges hvis muligt.
 

§4 Show:

Hopper kan fremstilles til show i Pinto araber avlsprogrammet og kan herefter godkendes eller afvises. Hopper med føl ved siden skal som minimum være fyldt 4.år
 

§5 Show/fremvisning

Showklasser inddeles efter alder.
Hopperne kan fremvises i showgrime eller trense med løs man.
Hopper måles ved stangmål over manke.
Hopper fremvises på fast bund i skridt og trav med trense. Der vises opstilling, skridt, trav og galop efter kåringskommissionens anvisning.
Ved eksteriørbedømmelsen gives karakterer for egenskaberne type og kropsform, hoved og hals, skulder og manke, overlinie og bagpart, forlemmer og baglemmer, skridt, trav, galop og
helhedsindtryk.
Der udarbejdes en beskrivelse af hestens eksteriør og bevægelse.
Ved eksteriørbdømmelse opdeles hopperne i to hold. Et hold for hopper med placering i stambogen og et hold for hopper med placering i forregister. Oprangering sker efter helhedskarakter i begge hold. Kun hopper kåret i stambogen med minimum 8 i helhed kan deltage i udpegning af dagens bedste hoppe.
Hoppen kan kåres i stambogens hovedafsnit eller bilag hertil, eller den kan afvises.
Oprettelse af data følger Seges, Heste almindelige regler for stambogsføring.
Hovedafsnittet er opdelt i klasser:
Hovedstambog: Godkendt med minimum 8 i helhed - Moren er godkendt i minimum Forregister 3.
Stambog: Godkendt med min. 5, 6 eller 7 i helhed - Moren er godkendt i minimum Forregister 3.
Hopper der kåres med 5 i helhed hvor mor er godkendt i minimum Forregister F3, placeres i Forregister F3.
Hopper der kåres med 4 i helhed afvises.
Der etableres et bilag til hovedafsnittet indeholdende tre grupper: F1, F2 og F3. Kun afkom efter min. bilagets F3 kan optages i stambogens hovedafsnit.
 

Championater:
 

Der er følgende championater :
Føl champion (hvis føl klasse)
Plag champion (1 og 2 år)
Ung hoppe champion 3 år
Hoppe champion (4 år og ældre)
 

§6 Materialeprøve
 
Hopper skal være avlsgodkendte for at stille til materialeprøve.
Materialeprøven følger Landsudvalget for Hestes regler for afprøvning af avlsdyr. LH har ansvar for beregning af resultatet.
 

§7 Veterinære undersøgelser
 
Hopper skal ikke gennemgå veterinære undersøgelser for at opnå avlsgodkendelse.
 

§8 Blodtypekontrol (DNA-bestemmelse)

Hopper født i Pinto araber avlsprogrammet skal DNA-bestemmes. Alle udgifter betales af hoppeejeren. 
 

§9 Specielle krav
 
For at en hoppe kan stille til kåring i Pinto-Araber avlsprogrammet, skal følgende farvebetingelser være opfyldt.
Den skal have store tydelige aftegn/markeringer på sin krop, her er hoved og ben undtaget. Disse hvide og farvede kropshår er samlede i store, velafgrænsede felter.
En hest hvor begge forældre er ensfarvede, skal have min. 2 hvide ikke sammenhængende usymmetriske pletter på min. 100 mm . i diameter pr stk. på kropspartierne. Sokker og blis medregnes ikke.
En hest som ikke er tydeligt broget med hel/delvis godkendt pintoafstamning skal have en plet på min. 45 mm i diameter på kropsstykkerne, her medregnes ikke eventuelle sokker og blis.
Knabstrupper og Appaloosa aftegn afvises. Ved Knabstrupper / Appaloosa aftegn kan ses pletmønstre, lodrette striber i hoven fra pletter i kronranden, kødfarvet meleret mule, næsebor, omkring øjne og kønsåbninger.
 

§10 Ensfarvet Pinto araber hopper

Ensfarvet Pinto araberhopper født i Pinto araber avlsprogrammet kan opnå avlsgodkendelse. Avlsgodkendelsen er gældende fra godkendt eksteriør, til hoppen afgår. Udskriftsvenlig PDF fil i link herunder

.
.
.
.
.
Dansk Pinto Forening