DANSK PINTO FORENING'S KÅRINGER 2021

Så er kåringsdatoer for 2022 på plads. 

Mere info og tilmelding kommer senere.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. August 2022              Kåring/Skue

            
                                                    Roskilde Landbrugsskole, Ledreborg Alle´ 50
                                         4000 Roskilde

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. September 2022            Kåring/skue      
      
                  

                                                      Vejle Rideklub, Ibækvej 15, 7100 Vejle
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dansk Pinto Forening