DANSK PINTO FORENING'S KÅRINGER 2021

Så er kåringsdatoer for 2022 på plads. 

Mere info og tilmelding kommer senere.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. August 2022              Kåring/Skue

            
                                                    Roskilde Landbrugsskole, Ledreborg Alle´ 50
                                         4000 Roskilde


 
Tilmeldingsfrist er søndag den 07. august.
Det er muligt at efteranmelde. Tillæg for efteranmelding er 500 kr.
Ved framelding frem til 3 dage før arrangementet tilbagebetales indskud fratrukket
administrationsgebyr på kr. 300. Dyrlægeerklæring skal fremsendes.
Tilmeldingen er ikke gældende før betalingen er foreningen i hænde.

Priserne er oplyst på tilmeldingsblanketten, som ligger i bunden af denne side.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. September 2022            Kåring/skue      
      
                  

                                                      Vejle Rideklub, Ibækvej 15, 7100 Vejle
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dansk Pinto Forening