Barok-Pinto / Regler & Vedtægter

Generelle kåringsregler
 

§1
Formål

Formålet med kåringsregler er at regelsætte og systematisere avlsarbejdet i Dansk Pinto Forening, så
selektionen resulterer i en realiseret avlsfremgang.
Pinto i Dansk Pinto Forening findes i tre avlsprogrammer. Pinto Sportstype hest og pony, Barok-Pinto og Pinto-Araber.
 

§ 2
Ansvarlig

Dansk Pinto Forenings bestyrelse er ansvarlig for at der hvert år bliver arrangeret hingstekåring,
hoppekåring, materialprøver og afkomsfremstilling/afkomsvurdering. Bestyrelsen fastlægger terminer.
 

§ 3
Kåringskommision (dommer)

Dansk Pinto Forenings bestyrelse udpeger kåringskommissionen. Kommissionen skal bestå af en formand
og mindst et medlem. Medlemmer af kåringskommissionen må ikke være ejere, medejere eller økonomisk
involveret i Pintoer, der på dagen fremstilles. Der oplyses hvilke personer der er medlemmer af
kåringskommissionen.
 

§ 4
Tilmelding

Tilmelding af dyr til kåring sker til Dansk Pinto Forening ved indsendelse af udfyldt tilmeldingsblanket,
hestepas og anmeldelsesgebyr.
Ingen hingsteholder eller hoppeejer kan fremstille hingste og hopper til kåring, såfremt vedkommende søger
at drive bedækningsforretning med en ikke avlsgodkendt hingst uanset race. Er økonomisk involveret eller er
ejer af en ikke avlsgodkendt hingst, hvormed der forsøges drevet bedækningsforretning.
Størrelsen af anmeldelsesgebyret fastsættes af Dansk Pinto Forenings bestyrelse og dækker udgifter til
bedømmelse, registrering af bedømmelse på Seges, Heste , notering af bedømmelse på certifikat og
optagelse i stambog.
Registrering af data, ved import af hest, i Dansk Pinto Forenings stambog, er for ejers regning.
Data, der som følge af tilmelding til kåring og skue, registreres om hesten og ejeren, kan frit benyttes af
Dansk Pinto Forening og Seges, Heste, og disse data kan ikke efterfølgende kræves slettet.
Opnås der ikke avlsgodkendelse ved selektionen, tilbagebetales der ikke anmeldelsesgebyr. Der kan
tilmeldes hingste og hopper til kåring.
 

§ 5
Avlsmål og racebeskrivelse for Pinto sportstype hest og pony

 

Avlsmål
Målet er ponyer/heste i alle størrelser, velanvendelige til alle former for ridning og kørsel. Der ønskes stor
udstråling, store rammer, et godt fundament og frem for alt en velfungerende pony/hest. Eksteriøret skal give
mulighed for et bevægelsesforløb med optimal indundergriben, afskub, elasticitet og sving. Temperament og
vilje skal gøre den egnet til såvel fritids- som konkurrencebrug.

Racebeskrivelse:
Den ideelle pony/hest beskrives som ædel, udtryksfuld, højtstillet, rektangulær og harmonisk med store
partier og passende dybde og bredde. Hovedet skal være ædelt med god bredde i panden. Øjnene skal
være placeret frit og ikke for langt omme på siden af hovedet. Alle forskydninger i tandsættet er uønsket.
Forening mellem hoved og hals skal være forholdsvis ædel uden unødig fyld og med god ganachefrihed.
Halsen skal være passende lang, velformet og velansat med passende og velplaceret muskulatur. Skulderen
ønskes lang og skrå med god frihed specielt ved albuerne. Manken ønskes velmarkeret og lang med jævn
og stærk overgang til ryggen. Ryggen ønskes middellang og stærk, men alligevel med optimal eftergivenhed
og elasticitet (retning) Lænden ønskes forholdsvis kort med veludviklet muskulatur. Krydset ønskes langt,
muskuløst og svagt hældende med korrekt haleføring.
Lemmerne ønskes passende føre, tørre og velstillede med optimale ledvinkler. Der skal være jævne
overgange til leddene. Koderne skal være passende lange og give mulighed for god affjedring. Der ønskes
endvidere veludviklet muskulatur i underarme og lår.
Det beskrevne eksteriør skal give mulighed for god balance og et taktfast, let, fremgribende og elastisk
bevægelsesforløb.
 

§5a
Avlsmål og racebeskrivelse for Barok-Pinto 

 
En storrammet harmonisk let, mellemsvær eller svær broget brugshest, med Frieser præg. Passende
dybde og bredde. Kraftig pandelok, man, hale, og hovskæg. Hovedet ønskes af medium
længde, gerne ædelt, med lige eller konkav næseryg samt god ganachefrihed. Øjnene er store
og udtryksfulde. Ørerne er forholdsvis små, med ørespidser der bøjer lidt imod hinanden.
Velrejst front med muskuløs og hvælvet hals. Bagparten ønskes muskuløs, og let hældende. Et
stærkt og korrekt fundament, med stærke hove. Bevægelsen skal være elastisk og
fremgribende, med gode knæ og haseaktioner, og særdeles god indundergriben.
Størrelser:
2 og 3 års hingste med et stangmål på minimum 155 cm
4 års og ældre hingste med et stangmål på minimum 160 cm
Hopper med et stangmål på minimum 155 cm
 

§5b
Avlsmål og racebeskrivelse for Pinto-Araber

Hovedindtrykket er en lille elegant og meget ædel hest, som bærer sig selv smuk i balance og med en let buet hals samt høj haleføring.
Hovedet er et af de specielle kendetegn, som bør ofres særlig opmærksomhed. Det er forholdsvis lille, bred pande, øjnene er lavt ansatte, store, mørke og nærværende, og langt fra hinanden.
Ørerne er i reglen længere hos hoppen end hos hingsten, ofte med indadvisende spidser.
Kindbenene er store, runde som tallerkner, med god afstand således, at en knyttet hånd med lethed kan anbringes i mellemrummet.
Profilen kan være lige, men den karakteristiske kurvede næseryg er meget ønskelig.
Næseborene er lange, tynde og udvides stærkt ved anstrengelse og øget opmærksomhed.
Mulen er meget lille og kan rummes i en halvlukket hånd.
Helhedsindtrykket af fuldblodsaraberens hoved bør være en trekant set forfra, samt set fra siden en smuk tilspidsende kurve. Beduinen lagde stor vægt på jibbah og dennes placering, som bør være ca. midtvejs mellem ørene og næsebor.
Hovedets forening med halsen er ligeledes et vigtigt punkt. Kaldet Mitbah og forløber i en smuk bue uden knæk således, at der gives god plads til luftrør og dermed vejrtrækning.
Halsen er af god længde og smuk buet, samt velforenet med manken, som er velmarkeret.
Kroppen er dyb med god ribbenshvælving.
Skulderen lang, skrå, flad og med god plads til den frie bevægelse, samt altid højere end krydsets højeste punkt.
Ryggen kort, lige og lænden muskuløs, lidt opadvisende, hvor den møder krydset, som er forholdsvis langt og lige.
Halen er ansat lige i forlængelse af ryggen, og der er vigtigt, at den bæres højt og lige, når dyret er i bevægelse.
Benene er rene og med glasklare sener, overarmen lang, piberne korte, alle led store og knæene flade.
Koderne er af passende længde, hovene temmelig små, hårde og med veludviklede stråler.
Benstillingen bør være lige, om end racens kendetegn ofte har en tendens til kohase. Man kan tolerere dette i stilstand, hvis gangen er lige. Bevægelsen i skridt er fri således, at baghovene træder inden over forhovene; I trav er den svævende og fri for skulderen, i galop blød og elastisk. Alle gangarter er behagelige for rytteren.
Nogle alvorlige fejl : Atypisk hoved - små, højtansatte øjne - kort skulder - lang ryg - manglende haleføring - skæv benstilling - spidst muskelfattigt kryds - udstående hofteben.

Mindre fejl er: Lidt skæv haleføring.
Farve: Broget.
Størrelse: Gennemsnittet er ca. 150 cm, varierende fra 146 - 160 cm.
Temperament: Dette tillægges fuldt ud samme værdi, som hestens eksteriør.
Hingsten bør være fredsommelig, opmærksom, villig og livlig dog med værdigheden i behold.
Hoppen er en omsorgsfuld mor, men ikke ondskabsfuld mod andres afkom eller i en flok.
 

§ 6
Generelle bestemmelser

Usportslig optræden og unødig afstraffelse af hest/pony ved kåring og andre arrangementer, kan medføre
bortvisning. Bemyndigelse hertil har de respektive dommerformænd og kårings- eller teknisk udvalg.
Doping er ikke tilladt og medfører afvisning eller diskvalifikation. Al færdsel og fremvisning foregår på egen
risiko og ansvar.
 

§ 7
Optagelseskrav for optagelse i DPFs springhesteprogram

Både hopper og hingste skal som grundlæggende krav være kåret i Dansk Pinto Forenings avlsprogrammer, før der kan ansøges om optagelse i springhesteprogrammet.
Afkom hvor begge forældre er optaget i DPFs springhesteprogram, eller et springhesteprogram fra godkendt
forbund, optages automatisk.
For optagelse, skal minimum et af nedenstående krav opfyldes.
Gennemsnit af løsspringningskarakterer ved kåring skal være mindst 7,5
(ingen delkarakterer under 6)
Gennemsnit af teknik- og kapacitetskarakterer ved rideprøve skal være mindst 7,5
(ingen delkarakterer under 6)
Samlet springresultat ved Dansk Rideforbunds Championat for ungheste på minimum 7,5
Status som min. B-hest
To afkom med status som min. B-hest
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde optage heste i springhesteprogrammet, hvor andre forhold gør dem særligt
attraktive. Endvidere kan Bestyrelsen til en hver tid nægte at optage en hest i springhesteprogrammet,
selvom den opfylder de angivne kriterier.
Ansøgning om optagelse, påhviler hesteejeren.
 

§ 8
Regler for rideprøve

§ 1 Formål
Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i
pågældende disciplin.

§ 2 Forudsætninger
Testen forudsætter en ensartet bedømmelse, så resultatet kan blive så sikkert og objektivt som muligt.
Der anvendes dommere, der er godkendt af Dansk Pinto Forening. Der benyttes så vidt muligt
gennemgående dommere ved de afholdte arrangementer. Arrangementerne afholdes i ridehal.

§ 3 Deltagere
4-års og ældre heste, som er registreret og kan fremstilles til kåring i Dansk Pinto Forenings avlsprogrammer, herunder hingste, som ikke har avlsgodkendelse på tilmeldingstidspunktet, kan tilmeldes.

§ 4 Start
Der kan tilmeldes i springning og/eller dressur. Den pågældende disciplin kan kun startes én gang.
Tilmelding i springning
Tilmeldes hesten i springning skal den bedømmes i teknik, kapacitet, galop og ridelighed med rytter.
Tilmelding i dressur
Tilmeldes hesten i dressur skal den bedømmes i skridt, trav, galop, ridelighed og kapacitet med rytter.
Tilmeldes hesten i dressur for vogn skal den bedømmes i skridt, trav, opførsel og kapacitet.
Resultatet beregnes for hver disciplin jf. vægtning i § 5. Der gives halve points fra 0 - 10, hvor 10 er højeste.
Der vil være mulighed for opvarmning inden aflæggelse af rideprøve i spring- eller gangarts disciplinen.
I springdisciplinen gives der 3 prøvespring angivet af dommeren på bedømmelsesbanen inden aflæggelse af
prøven.

§ 5 Bedømmelse
Bedømmelse af springdisciplin:
Hestene springer enkeltvis en bane bestående af 7 forhindringer, hvor der indgår 1 dobbelt kombination og
faste afstande mellem forhindringerne (se baneskitse).
Alle spring består af bomme. Refusering som følge af uerfarenhed og hændelige nedrivninger tæller ikke fra,
men kan influere på karakteren for ridelighed. Dommerne afgør suverænt antallet af forsøg samt hvornår
vægring og ulydighed resulterer i diskvalifikation. Banen springes to gange. Ved særdeles velspringende
heste kan dommerne, i samråd med rytteren, sætte udvalgte forhindringer op. For hver hest giver dommerne
en kort mundtlig begrundelse for karaktererne.
Vægtningen for udregningen:
Spring med rytter Dommere Ialt
teknik 25 %
kapacitet 25 %
galop 25 %
ridelighed 25 % 100 %
Springbane til rideprøven for heste
Spring 1: Stationata med bomme, som kan springes fra begge sider. 90 cm.
Spring 2: Oxer med bomme. Forkant 95 cm. Bagkant 100 cm. Bredde 100 cm.
Spring 3: Stationata med bomme og fyld ( ej mur). 100 cm.
Spring 4: Lige oxer med bomme. Forkant og bagkant 100 cm. Bredde 100 cm.
Spring 5: Samme som spring 1
Spring 6A: Stationata med bomme og fyld (ej mur). 95 cm.
Spring 6B: Lige oxer med bomme. Forkant og bagkant 100 cm. Bredde 100 cm.
Heste Max. højde er 100 cm. Max. bredde 100 cm.
Ponyer kat. 1 Max. højde er 80 cm. Max. bredde 80 cm.
Ponyer kat. 2 Max. højde er 70 cm. Max. bredde 70 cm.
Ponyer kat. 3 Max. højde er 60 cm. Max. bredde 60 cm.
Afstand mellem Spring 6A og Spring 6B
Heste 7,50 m.
Ponyer kat. 1 6,70 m.
Ponyer kat. 2 6,40 m.
Ponyer kat. 3 6,00 m.
Bedømmelse af dressurdisciplin:
Hestene bedømmes i hold af en til tre, afhængig af antal tilmeldte, og der rides fortrinsvis i letridning i trav. Rytterne rider på dommernes anvisninger i ca. 10- 12 min. pr. hold. Følgende øvelser kan indgå: fri skridt, arbejdstrav, øget trav, arbejdsgalop, øget galop, 20 m. volte i både trav og galop, slangegang i trav (20 m. buer), forlængelse aftøjlen i trav, diagonalvendinger, diverse overgange, dog ikke mellem skridt og galop. Hesten skal gå til biddet i let holdning.
For hver hest giver dommerne en kort mundtlig begrundelse for karakteren.
Bedømmelse af dressurdisciplin for vogn:
Hestene bedømmes i hold af en til tre, afhængig af antal tilmeldte.
Der køres efter dommernes anvisninger i ca. 10- 12 min. pr. hold.
Følgende øvelser kan indgå: fri skridt, arbejdstrav, øget trav, 20 m. volte i både skridt og trav, slangegang i
trav (20 m. buer), forlængelse af tøjlen i trav, diagonalvendinger, diverse overgange, dog ikke mellem skridt
og galop. Hesten skal gå til biddet i let holdning.
For hver hest giver dommerne en kort mundtlig begrundelse for karakteren.
Vægtningen for udregning:
Gangarter med rytter:
Skridt 20 %
Trav 20 %
Galop 20 %
Kapacitet 20 %
Ridelighed 20 % 100 %
Gangarter for vogn:
Skridt 20 %
Trav 20 %
Galop 20 %
Kapacitet 20 %
Ridelighed 20 % 100 %
§ 6 Placering
Ved arrangementet bliver offentliggjort en oprangeringsliste for afholdte disciplin. Ved ligeplacerede heste er
ekvipagen med flest point i kapacitet bedst placerede. Står to eller flere heste fortsat lige, er den med flest
point i rideliged bedst placerede. Herefter er hestene ligeplacerede.
§ 7 Tildeling af ”R” til kårede hopper
Kårede hopper Pinto sportstype og Pinto-Araber får tildelt ”R”, hvis de har opnået min 700 point i springning,  dressur eller kørsel
Kårede Barok Pinto hopper får tildelt ”R”, hvis de har opnået min 650 point i springning,  dressur eller kørsel

§ 8 Tilmelding
Tilmelding via Dansk Pinto Forening´s hjemmeside www.pinto.dk. Fristen for anmeldelse fremgår af Dansk
Pinto forening´s hjemmeside.

§ 9 Efteranmeldelse
Der kan efteranmeldes mod betaling af ekstra gebyr. Det er dog en forudsætning for efteranmelding, at der
er plads ved det ønskede arrangement.

§ 10 Arrangør
Dansk Pinto Forening er arrangør af Rideprøven, men er ikke ansvarlig for rytterens og hestens sikkerhed.

§ 11 Pisk, sporer, bandager og gamacher
Generelle bestemmelser fra kåring og Fælles 1 dags materialprøve anvendes.

 

Udskriftsvenlig PDF fil i link herunder

Dansk Pinto Forening