Barok-Pinto - Avlsmål

Avlsmål og kåringsregler Barok-Pinto 2019

 
Racebeskrivelse Barok-Pinto
 

§ 1: Avlsmål
 
En storrammet harmonisk let, mellem eller svær broget brugshest, med Frieser præg. Passende
dybde og bredde. Kraftig pandelok, man, hale, og hovskæg. Hovedet ønskes af medium
længde, gerne ædelt, med lige eller konkav næseryg samt god ganachefrihed. Øjnene er store
og udtryksfulde. Ørerne er forholdsvis små, med ørespidser der bøjer lidt imod hinanden.
Velrejst front med muskuløs og hvælvet hals. Bagparten ønskes muskuløs, og let hældende. Et
stærkt og korrekt fundament, med stærke hove. Bevægelsen skal være elastisk og
fremgribende, med gode knæ og haseaktioner, og særdeles god indundergriben.
Størrelser:
2 og 3 års hingste med et stangmål på minimum 155 cm
4 års og ældre hingste med et stangmål på minimum 160 cm
Hopper med et stangmål på minimum 155 cm
Farve: Broget
 

§ 2: Stambogsføring
 
Seges, Heste, der er Landsudvalgets sekretariat varetager registrering, stambogsføring,
identifikation og obligatorisk chipmærkning m.m. efter gældende regler. Mærkning med
mikrochip foretages af Seges, Hestes autoriserede identitetsmærkere eller dyrlæger.
Der kræves tre led i stamtavlen som forudsætning for, at en hest kan indføres i stambogen.
Heste med mangler i afstamningen kan indføres i et bilag til stambogen, kaldet forregister.
Der må ikke forekomme forskelsbehandling af opdrætterne.
For at en hest kan registreres i barokpinto avlsprogrammet klasse 1, skal den opfylde kravet om, at den
skal være af mindst 50 % dokumenteret frieser blod, og være broget.
Ensfarvede hopper og vallakker, som opfylder kravet om mindst 50 % frieser blod, registreres i klasse 2.
Denne klasse gør sig kun gældende for heste med mindst én broget forælder og dokumenteret
3 leddet Barokpinto afstamning
Klasse 1: minimum 50 % og opefter, frieserblod og broget
Klasse 2: minimum 50 % og opefter, frieserblod og minimum en broget forælder
Med dokumenteret frieserblod menes der, alle frieserhingste og hopper som er registreret i et
EU godkendt forbund, med minimum 3 led i afstamningen. Frieserhingste skal være avlsgodkendte.
Hopper, hingste, samt føl kan optages.
Definitionen af, hvornår en hest er broget:
Den skal have store tydelige aftegn/markeringer på sin krop, her er hoved og ben undtaget.
Disse hvide og farvede kropshår er samlede i store, velafgrænsede felter.
En hest hvor begge forældre er ensfarvede, skal have min. 2 hvide ikke sammenhængende
usymmetriske pletter på min. 100 mm . i diameter pr stk. på kropspartierne. Sokker og blis
medregnes ikke.
En hest som ikke er tydeligt broget med hel/delvis godkendt pintoafstamning skal have en plet
på min. 45 mm i diameter på kropsstykkerne, her medregnes ikke eventuelle sokker og blis.
 
 
 

§ 3: Struktur
 
Barokpinto kåres i Dansk Pinto Forening.
Der laves et barokpinto udvalg, som er medarrangør af kåringer osv. Der afsættes plads i
klubbladet til barokpinto
Barokpinto kåringer afholdes sammen med de øvrige aktiviteter i Dansk Pinto Forening.
Der vælges dommere der af Dansk Pinto Forenings bestyrelse, i samråd med Barokpinto
udvalget findes velegnet til bedømmelse
Der afholdes mindst én kåring årligt.
At en hest er godkendt til avl i Barokpinto avlsprogram er ikke ensbetydende med, at den er
godkendt i Dansk Pinto Forenings andre avlsprogrammer. Det er op til ejer at undersøge, hvad regler
der er gældende, hvis der ønskes at avle anden type Pinto end Barokpinto. Pinto pony og Pintoaraber kan ikke godkendes til indkrydsning i Barokpinto.
 
 

Hingstekåringsregler
 

§ 1: Selektion
 

Selektion af hingste til Barokpinto avlsprogrammet består af en eksteriør bedømmelse til Barokpinto
kåring, samt materialeprøve.
Ved at deltage i selektionsforløbet kan hingste opnå bedækningstilladelse i Barokpinto
avlsprogrammet.
Bedækningstilladelsen tildeles i afgrænsede tidsrum med angivelse af startdato og slutdato,
hvis der hvert år af hingste ejer indbetales et af generalforsamlingen fastsat beløb
(hingstelicens) til Dansk Pinto Forening.
 

§ 2: Afstamningskrav
 
Kun brogede hingste kan avlsgodkendes.
Der kræves tre led i stamtavlen, for at en hingst kan fremstilles til kåring.
Et led defineres som en hest registreret i databasen med mindst navn og registreringsnummer.
Barokpinto hingste skal som min. have 50 % dokumenteret frieser blod. Med dokumenteret
frieserblod menes der, alle frieserhingste og hopper er registreret i et EU-anerkendt
Frieseravlsforbund, med minimum 3 led i afstamningen.
Frieser hingste registreret og kåret i EU-anerkendte Frieseravlsforbund, med minimum 3 led i
afstamningen, er godkendt til indkrydsning i Barokpinto avlsprogrammet.
Pinto hingste og hopper avlsgodkendt i Dansk Pinto Forening og andre EU godkendte Pinto
forbund, er godkendt til indkrydsning i Barokpinto avlsprogrammet.
Barokpinto hingste, som har opnået en helhedskarakter på min. 7 ved kåring i Dansk
Barokpinto avlsprogrammet er godkendt til avl..
Afkom fra avlsgodkendte hingste i andre EU godkendte Barokpinto avlsprogrammer, kan fremstilles til
kåring, hvis kravet om mindst 3 led af registreret Frieser-, barokpinto-, pinto afstamning er
opfyldt, og ovenstående krav om kåring/avlsgodkendelse i de EU-anerkendte avlsforbund der
bruges til indkrydsning er opfyldt.
For hingste født i Barokpinto avlsprogrammet gælder følgende:
Mindst 3 led af registreret Frieser-, barokpinto-, pinto afstamning.
 

§ 3: Holdopdeling
 
Alle 2-års hingste, der opfylder afstamningskravene, kan fremstilles. Hingstene
eksteriørbedømmes. Herefter kan de afvises eller opnå 1-års bedækningstilladelse som 3-års.
Hingsten betegnes som havende avlsgodkendelse i den pågældende sæson.
Alle 3-års hingste, der opfylder afstamningskravene kan fremstilles. Hingstene
eksteriørbedømmes. Herefter kan de afvises eller opnå 1-års bedækningstilladelse som 4-års.
Hingsten betegnes som havende avlsgodkendelse i den pågældende sæson.
Alle 4-års og ældre hingste, der opfylder afstamningskravene, kan fremstilles. Hingstene
eksteriørbedømmes. Herefter kan de afvises eller opnå at få adgang til materialprøve, som skal
være bestået/godkendt for at opnå avlsgodkendelse. Hingsten betegnes som kåret.
Færdigkårede hingste kan genfremstilles til kåring på ejers egen foranledning. Den bedste
bedømmelse benyttes videre hen.
 
 
 
 

§ 4: Eksteriørbedømmelse
 
Hingstene måles ved stangmål over manke, gjordmål og pibemål.
Hingstene fremvises på fast bundt i skridt og trav med trense. Der vises opstilling, skridt, trav
og galop efter kåringskommissionens anvisning.
Ved eksteriørbedømmelsen gives karakter for egenskaberne, type og kropsform, hoved og
hals, skulder og manke, overlinie og bagpart, forlemmer og baglemmer, skridt, trav, galop og
helhedsindtryk.
Der udarbejdes en beskrivelse af hestens eksteriør og bevægelse. Oprangering sker efter
helhedskarakter.
Hingsten bedømmes efter 10 trins skala og skal min. opnå 7 i helhedskarakter for at opnå
avlsgodkendelse
 
 
 

§ 5: Materialeprøve
 
Dansk Pinto Forening er tilsluttet Seges, Heste årlige Materialprøve for hjemmetrænede heste/ponyer.
Dansk Pinto Forenings bestyrelse er ansvarlig for meddelelse til hingsteejer om tidspunkt for afholdelse af
prøven.
Dansk Pinto Forening følger Seges, Heste regler for afprøvning af avlsdyr. Seges har ansvar for beregning
af resultatet.
4-års og ældre hingste der ved den ordinære kåring har fået adgang til materialprøven, skal bestå denne
efter Dansk Pinto Forenings regler uden anmærkninger, for at opnå endelig kåring.
Hingsten kan tilmeldes til afprøvning i kørsel med løsspringning eller dressur, spring eller begge.
Hingste tilmeldt dressur skal IKKE vises under rytter i spring, således springdisciplinen kun består af
løsspringning.
Hingste tilmeldt springdisciplinen vises i både spring (under rytter og løsspringning) og i dressur. I
dressurdisciplinen differentieres vægtningen således, at galop vægtes højere end skridt og trav.
Hingste tilmeldt begge discipliner vises i både spring (under rytter og løsspringning) og i dressur uden
differentiering af vægtningen.
4-års hingste skal have minimum 682,5 point uden anmærkninger for at prøven er godkendt.
5-års og ældre hingste skal have minimum 715 point uden anmærkninger for at prøven er godkendt.
Kårede hingste kan genfremstilles til materialprøve på ejers egen foranledning. Den bedste bedømmelse
benyttes videre hen.
 

§ 6: Veterinære undersøgelser
 
Hingste skal for at opnå avlsgodkendelse gennemgå veterinære undersøgelser af hjerte- og
lungefunktion, kønsorganer og halthed.
 

§ 7: Blodtypekontrol (DNA-bestemmelse)
 
Alle avlsgodkendte hingste skal være dna-bestemte, og på denne måde have deres afstamning
verificeret (kontrolleret). Udgifterne til dna-bestemmelse betales af hingste ejeren.
 

§ 8: Specielle krav
 

Ved tvivlstilfælde af om hesten er bærer af det brogede gen, kræves DNA test af dette, på
hesteejers regning og foranstaltning.
 

§ 9: Dispensation
 
I særlige tilfælde kan gives dispensation for hingste i selektionsforløbet, som ikke er i stand til at opfylde ovenstående eller i selektionsforløbet bliver skadet før fremstilling. Der kan til bestyrelsen søges to dispensationer i hele selektionsforløbet af hingsten. Der kan ikke gives dispensation vedr. antal led i afstamningen.
 
 

Hoppekåringsregler
 

§ 1: Selektion
 
Selektionen af hopper til Barokpinto avlsprogrammet foretages via en godkendt eksteriørbedømmelse
ved Barokpinto kåringen. Avlsgodkendelsen er gældende fra godkendt eksteriørbedømmelse,
til hoppen afgår.
 

§ 2: Afstamningskrav
 

Barokpinto hopperne skal som min. have 50 % dokumenteret frieser blod. Med dokumenteret
frieserblod menes der, alle frieserhingste og hopper som er registreret i et EU godkendt
forbund, med minimum 3 led i afstamningen. Frieserhingste skal være avlsgodkendte.
Frieser hopper registreret i et EU godkendt forbund, med minimum 3 led i afstamningen, er
automatisk godkendt til indkrydsning i Barokpinto avlsprogrammet. Der skal i hvert enkelt tilfælde ansøges om godkendelse til indkrydsning.
Pinto hopper og hingste avlsgodkendt i Dansk Pinto Forening og andre EU godkendte Pinto forbund, er automatisk godkendt til indkrydsning.
Hopper, født i Barokpinto avlsprogrammet, skal fremstilles til kåring som Barokpinto for at
blive avlsgodkendt i Barokpinto avlsprogrammet.
Ensfarvede hopper kan opnå avlsgodkendelse i Dansk Pinto Forening – hoppen skal opfylde nedenstående
krav.
Mindst én af forældrene er broget og godkendt i DPF Barokpinto avlsprogrammet
Begge forældre skal være kåret/avlsgodkendt og opfylde afstamningskravene til hopper og hingste.
Det samme er gældende for vallakker.
Barokpinto hopper skal have en godkendt registreringsattest eller afstamningsoplysning.
 

§ 3: Holdopdeling.
 
Alle 3-års og ældre hopper, der opfylder kravene til kåring i stambogens hovedafsnit eller bilag
hertil, kan fremstilles.
3-års hopper med føl ved siden kan ikke fremstilles.
Hopperne eksteriørbedømmes. Herefter kan de afvises eller opnå avlsgodkendelse.
Avlsgodkendelsen er gældende til hoppen afgår. Avlsgodkendelse for hopper giver adgang til
materialprøve. Ved tildeling af avlsgodkendelse betegnes hoppen som kåret.
De enkelte hold opdeles i klasser efter alder: 3-års + 4-års og ældre.
I klasser med under 3 tilmeldte, kan holdene sammenlægges.
Hoppen bedømmes efter 10 trins skala og skal min. opnå 5 i helhedskarakter for kåring.
 

§ 4: Eksteriørkåring.
 

Hopper måles ved stangmål over manke.
Hopper fremvises på fast bundt i skridt og trav med trense. Der vises opstilling, skridt, trav og
galop efter kåringskommissionens anvisning.
ved eksteriørbedømmelsen gives karakter for egenskaberne, type og kropsform, hoved og
hals, skulder og manke, overlinie og bagpart, forlemmer og baglemmer, skridt, trav, galop og
helhedsindtryk.
Der udarbejdes en beskrivelse af hestens eksteriør og bevægelse. Oprangering sker efter
helhedskarakter.
 

§ 4a: Kåring
 
Hoppen kan kåres i stambogens hovedafsnit eller bilag hertil, eller den kan afvises.
Oprettelse af data følger Seges, Heste almindelige regler for stambogsføring.
Hovedafsnittet er opdelt i to klasser:
Klasse 1: Hovedstambog: Godkendt med minimum 8 i helhed - Moderen er godkendt i
minimum Forregister 3.
Klasse 2: Stambog: Godkendt med 6 eller 7 i helhed - Moderen er godkendt i minimum
Forregister 3.
Der etableres et bilag til hovedafsnittet indeholdende tre grupper: F1, F2 og F3. Kun afkom
efter min. bilagets F3 kan optages i stambogens hovedafsnit.
 

§ 4b: Kåring til forregister
 
Bilag til hovedafsnittet (forregister)
For optagelse i bilagene F1, F2 og F3 kræves følgende:
Hoppen anses for anvendelig i Barokpinto avlsprogrammet, men opfylder ikke kravene til kåring i
hovedafsnittet. Hoppen har en helhedskarakter på minimum 5
Bilag F3
Faderen opfylder kravet til avlsgodkendte hingste
Moderen er optaget i min. bilag F2, og kan dokumenterer min. 50 % frieserblod.
Bilag F2
Faderen opfylder kravet til avlsgodkendte hingste
Moderen er optaget i min. bilag F1, og kan dokumenterer min. 50 % frieserblod.
Bilag F1
I F1 optages hopper, der er bedømt på eksteriørkåring, og godkendt i Barokpinto avlsprogrammet.
Hoppen skal være broget.
 

§ 5: Materialeprøve
 
Dansk Pinto Forening er tilsluttet Seges, Heste årlige Materialprøve for hjemmetrænede heste/ponyer.
Dansk Pinto Forenings bestyrelse er ansvarlig for meddelelse til hoppeejer om tidspunkt for afholdelse af
prøven.
Dansk Pinto Forening følger Seges, Heste regler for afprøvning af avlsdyr. Seges har ansvar for beregning
af resultatet.
Hopper skal have opnået avlsgodkendelse for at få adgang til materialprøve.
Hoppen kan tilmeldes til afprøvning i kørsel med løsspringning eller dressur, spring eller begge.
Hopper tilmeldt dressur skal IKKE vises under rytter i spring, således springdisciplinen kun består af
løsspringning.
Hopper tilmeldt springdisciplinen vises i både spring (under rytter og løsspringning) og i dressur. I
dressurdisciplinen differentieres vægtningen således, at galop vægtes højere end skridt og trav.
Hopper tilmeldt begge discipliner vises i både spring (under rytter og løsspringning) og i dressur uden
differentiering af vægtningen.
Hopper skal have minimum 675 point uden anmærkninger for at prøven er godkendt.
 

§ 6: Veterinære undersøgelser.
 
Hopper skal ikke gennemgå veterinære undersøgelser for at opnå avlsgodkendelse.
 

§ 7: Blodtypekontrol (DNA-bestemmelse)
 
Hopper skal ikke gennemgå Blodtypekontrol eller DNA-bestemmelse for at opnå
avlsgodkendelse
 

§ 8: Specielle krav.

 
Ved tvivlstilfælde af om hesten er bærer af det brogede gen, kræves DNA test af dette, på
hesteejers regning og foranstaltning. 
 

Vallak kåringsregler
 

§ 1: Afstamningskrav
 
Selektion af vallakker består af, eksteriørbedømmelse. Vallakker måles ved stangmål over manke. Der vises
opstilling, skridt, trav, galop efter kåringskommissionens anvisning.
Eksteriørkåringer følger hoppekåringsreglernes
Mindst en af forældrene skal være godkendt i Barok-pinto avlsprogrammet.
Afstamning for vallakker følger kravene i hoppekåringsreglerne §2, §4 og §4a
Vallakken bedømmes efter 10 trins skala, og skal opnå min. 7 i helhedskarakter for at stille til
materialeprøve.
 

§ 2: Materialeprøve
 
Dansk Pinto Forening er tilsluttet Landsudvalget for Hestes årlige Materialprøve for hjemmetrænede heste/ponyer.
Dansk Pinto Forenings bestyrelse er ansvarlig for meddelelse til vallak-ejer om tidspunkt for afholdelse af prøven. Dansk Pinto Forening følger Seges, Hestes regler for afprøvning af avlsdyr. Seges har ansvar for beregning af resultatet.
Vallakker skal have opnået avlsgodkendelse for at få adgang til materialprøve.
Vallakken kan tilmeldes til afprøvning i kørsel med løsspringning eller dressur, spring eller begge.
Vallakker tilmeldt dressur skal IKKE vises under rytter i spring, således springdisciplinen kun består af
løsspringning.
Vallakker tilmeldt springdisciplinen vises i både spring (under rytter og løsspringning) og i dressur. I
dressurdisciplinen differentieres vægtningen således, at galop vægtes højere end skridt og trav.
Vallakker tilmeldt begge discipliner vises i både spring (under rytter og løsspringning) og i dressur uden
differentiering af vægtningen.
Vallakker skal have minimum 700 point uden anmærkninger for at prøven er godkendt.

 



Udskriftsvenlig PDF fil i link herunder

.
.
.
.
.
Dansk Pinto Forening